Menu

Que el canvi climàtic està afectant la biodiversitat és un fet. Els animals són igual o més sensibles que els humans als canvis de temperatura. Investigacions apunten que l'augment de la temperatura global en 2 graus o més pot duplicar el risc de supervivència d'animals i plantes. La pujada de les temperatures està portant a moltes espècies al límit per la falta d'aigua o la calor extrema que no poden suportar.

Quan les condicions meteorològiques són desfavorables els animals comptes amb tres opcions: adaptar-se, marxar-se o desaparéixer. Alguns animals diürns han hagut de canviar la seua activitat a nocturna a causa del descens de les temperatures. També s'estan donant el cas d'animals que han variat els seus patrons de migracions desplaçant-se al nord a la recerca de temperatures més baixes, o al contrari. Finalment, aquells que no aconsegueixen adaptar-se al ràpid canvi de condicions climatològiques, ni poden migrar, moren.

Els animals és que no poden utilitzar cap eina externa a ells per a adaptar-se a les condicions climatològiques, no posseeixen informació, ni poden recórrer materials, enginys tecnològics o planificació detallada de les seues accions. A més, mentre que en qualsevol altra modificació natural de l'hàbitat qualsevol canvi era produït al llarg de segles, les condicions de la crisi climàtica estan impactant sobre les vides de la fauna del planeta en qüestió de molt pocs anys, en realitat a penes una dècada.

Revertir la crisi climàtica actual portarà molt temps. A curt termini, una de les mesures és la planta de arbols i mesures per a la prevenció d'incendis forestals. Revertir els efectes del canvi climàtic facilitarà la vida dels animals que ara pateixen els seus efectes. La pèrdua de biodiversitat ens afecta a tots. Afecta a les abelles, que pol·linitzen les plantes que produeixen les fruites que ens mengem. O a l'aigua: cada vegada hi ha menys i de pitjor qualitat. Tot això té conseqüències per al medi ambient. I ací ens incloem a nosaltres, els éssers humans!